ENERJİ

Hun Yapı, Kayen Alfa Enerji, Kayen Beta Enerji ve Kayen Heta Enerji adlı şirketleriyle Türkiye'nin yenilenebilir enerji ihtiyacı konusunda yatırımlarına devam etmektedir. 2015 yılı başı itibarıyla Hun Yapı'nın hidroelektrik enerji yatırımları toplam 36.9 MW gücüne ulaşacaktır. Hun Yapı, 'Sürdürülebilir Enerji' konusundaki çalışmalarına hidroelektrik santrallerinden sonra güneş enerjisini de katmıştır. Güneş enerjisi çevre açısından temiz, uzun ömürlü ve ucuz bir kaynak özelliği taşıdığından günümüzde fosil yakıtlar yerine kullanılmaktadır. Yeryüzüne her sene düşen güneş ışınım enerjisi, yeryüzünde şimdiye kadar belirlenmiş olan fosil yakıt haznelerinin yaklaşık 160 katı kadardır. Ayrıca yeryüzünde fosil, nükleer ve hidroelektrik tesislerinin bir yılda üreteceğinden 15.000 kat kadar daha fazladır. Bu açıdan coğrafi konumu nedeniyle Türkiye sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli ile dünyanın en şanslı ülkelerinden biridir. Hun Yapı, dünyanın en önemli enerji kaynağı güneşi elektrik enerjisine dönüştürecek sistemler kurarak yıllar boyunca güneşten elektrik üretecektir.

BÜYÜKBAHÇE HİDROELEKTRİK SANTRALİ
KALETEPE
HİDROELEKTRİK SANTRAL
ATTALOS
GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ
BAĞBAŞI
HİDROELEKTRİK SANTRALİ